Tgrt Haber

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinde ne değişti?

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 08:22 - Güncelleme : 22 May 2024 08:41
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinde ne değişti?

22 Mayıs Resmi Gazete kararlarında dikkat çeken Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan karar, Cumhurbaşkanı tarafından alınabilir hale getirildi.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği maddeleri arasında, ilk maddede şu ifade yer alır: "Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir."

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde ne değişti? - 1. Resim

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİNDE NE DEĞİŞTİ?

22 Mayıs tarihli 32553 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmenliğe göre, Bakanlar Kurulu kararı ile alınan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı. Bu tüzük, 1990 yılında yayımlanmıştı.

Kaldırılan tüzük yerine  gelen "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" kapsamında, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde ne değişti? - 1. Resim

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ FARKI RESMİ GAZETE'DE TANIMLANDI

Yönetmeliğin 3. maddesinde, seferberlik, savaş ve savaş halini tanımlayan konular detaylı şekilde verilmiştir.

Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Genel Seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir.

Kısmi Seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.

Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

Savaş: Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.

Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...