Tgrt Haber

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asırlık sırları! İşte ziyaretçiler için hazırlanan cevaplar

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 13:28 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:51
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asırlık sırları! İşte ziyaretçiler için hazırlanan cevaplar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ziyaretçilerini bu sorularla karşılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, asırlık sırlarını merak edenler için düzenlediği soru-cevap bölümünde dikkat çeken detaylar yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı geçmişinden aldığı güçle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında, sahada ve masada her türlü saldırıları bertaraf eden, ülkemizi terör saldırılarından koruyan ve Vatan için her an her yerde hazır olan Milli İstihbarat Teşkilatı, dosta güven düşmana korku veriyor. 

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asırlık sırları! İşte ziyaretçiler için hazırlanan cevaplar - 1. Resim

Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle son dönemlerde dijitalleşen dünyayla birlikte, siber güvenlik anlamında da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asırlık sırları! İşte ziyaretçiler için hazırlanan cevaplar - 2. Resim

9 Şubat 2023 tarihinde kurulan MİT Akademisi ile birlikte istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asırlık sırları! İşte ziyaretçiler için hazırlanan cevaplar - 3. Resim

Akademi aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

MİT Akademisi’nde eğitim gören öğrenciler istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asırlık sırları! İşte ziyaretçiler için hazırlanan cevaplar - 4. Resim

Milli İstihbarat Teşkilatı resmi internet sitesinden yayınladığı sorularla birlikte, MİT hakkında yanlış bilinenleri ve merak edilenleri cevapladı.

Soru ve cevap şeklinde yayınlanan bilgiler, internet sitesini ziyaret eden vatandaşların karşısına çıkıyor. 

İşte MİT'in yayınladığı soru ve cevaplar:

SORULAR:

Soru 1) İstihbarat uzmanlığı çok riskli bir meslektir. EVET/HAYIR

Soru 2) MİT’te çalışanlar özel hayatlarına zaman ayıramazlar. EVET/HAYIR

Soru 3) MİT’in ihbarda bulunmak isteyenler için bir özel ihbar hattı yoktur. EVET/HAYIR

Soru 4) Teşkilat-ı Mahsusa, Millî İstihbarat Teşkilâtının atasıdır. EVET/HAYIR

Soru 5) Dizi ve filmlerdeki MİT temsili doğruları yansıtmamaktadır. EVET/HAYIR

Soru 6) Millî İstihbarat Teşkilâtının öncülü olan MAH, Millî Amale Hizmetinin kısaltmasıdır. EVET/HAYIR

Soru 7) MİT, birçok görevinin yanı sıra diplomasi alanında da faaliyet göstermektedir. EVET/HAYIR

Soru 8) MİT’te göreve başladıktan sonra oradan ayrılmak mümkün değildir. EVET/HAYIR

Soru 9) Millî Emniyet Hizmeti Riyasetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür EVET/HAYIR

Soru 10) MİT iş başvurularını dikkate almaz, kendi gizli yöntemleriyle personel bulur. EVET/HAYIR

Soru 11) Millî İstihbarat Teşkilâtı, 22 Temmuz 1965 tarihinde kurulmuştur. EVET/HAYIR

Soru 12) Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH), Hatay’ın ana vatana katılması sırasında İngilizlerle mücadele etmiştir. EVET/HAYIR

Soru 13) İkinci Dünya Savaşı’nda MAH, hem Alman hem de İngiliz servisleriyle iş birliği yapmıştır. EVET/HAYIR

Soru 14) MİT’in medya ile ilişkisi bulunmamaktadır. EVET/HAYIR

Soru 15) MİT’te göreve başlayabilmek için mutlaka orada çalışan bir yakınının veya referansının olması gerekir. EVET/HAYIR

Soru 16) Filmlere de konu olan Elyesa Bazna (Çiçero), İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman istihbaratına çalışmıştır. EVET/HAYIR

CEVAPLAR:

Cevap 1) HAYIR: İstihbarat uzmanları; haber toplama, değerlendirme ve analiz görevlerini yerine getiren çalışanlardır. Çoğu aksiyon veya polisiye dizi ve filmde yer alan istihbarat görevlisi, meslekle uyumlu olmayan bir düzeyde karakterize edilir. Masa başında ve bazı durumlarda dış ortamda çalışmayı gerektiren istihbarat uzmanlığında, görev kapsamında verilen eğitimler sayesinde mesleki risk asgari seviyededir.

Cevap 2) HAYIR: MİT’in insan kaynakları politikası çerçevesinde, çalışanlar merkeze alınarak moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasına önem verilir. Gerçekleştirilen çalışmaların benzersiz özelliği nedeniyle mesai koşulları farklılık gösterebilse de çalışanlar rahatlıkla ailelerine zaman ayırabilir ve sosyal yaşantılarını sürdürebilir. Ayrıca, çalışanlara Teşkilât bünyesinde çeşitli sosyal etkinlik ve gelişim fırsatları sunulmaktadır.

Cevap 3) EVET: MİT’in halka açık bir özel ihbar hattı bulunmamaktadır. Ancak internet sitesindeki “Nasıl Yardım Edebilirsin?” kısmı, sözü edilen amaç çerçevesinde kullanılabilmekte, mesajlarda aktarılan bilgiler Teşkilâtımız tarafından değerlendirilmektedir.

 Cevap 4) HAYIR: Millî İstihbarat Teşkilâtı, Teşkilat-ı Mahsusanın bazı fonksiyonlarını yerine getirse de MİT’in atası Teşkilat-ı Mahsusa değildir. Teşkilat-ı Mahsusa bir istihbarat örgütü değil, bir gayrinizami harp birimidir.

Cevap 5 ) EVET: Dizi ve filmlerdeki kurguyla gerçek arasında fark olması tabiidir. Pazarlama için senaryo ve prodüksiyonlarda heyecan ve cazibe unsurlarının öne çıkarılması, istihbarat dünyasının sadece belirli bir alanına odaklanılması hem gerçek hem de bütüncül bir istihbarat temsilinin önüne geçmektedir.

Cevap 6) HAYIR: MAH, Millî Emniyet Hizmeti Riyasetinin kısaltmasıdır. Riyasetin bir diğer kısaltması M.E.H’tir. M.E.H, Riyasetin baş harflerini Osmanlı alfabesindeki mim, elif ve hı harfleriyle temsil etmektedir. Baş harfler arasındaki noktalar kalktığı takdirde isim Osmanlıca MAH şeklinde okunmaktadır.

Cevap 7) EVET: MİT, konvansiyonel diplomasi yöntem ve kanalları dışında çeşitli aktörler ve servisler nezdinde istihbarat diplomasisi faaliyetleri yürütmektedir.

Cevap 8) HAYIR: MİT’te göreve başlayan her çalışan, emekliliğine kadar MİT ailesinin bir üyesi olarak görülür. Ancak kariyer hedefinde değişiklik yapmak isteyen personel için istifa yolu açıktır. Bununla birlikte, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca, MİT’te göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten beş yıl sonra devlet memurluğuna atanabilirler.

Cevap 9) EVET: Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla erken Cumhuriyet döneminin istihbari ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur.

Cevap 10) HAYIR: MİT kariyer sayfası üzerinden gönderilen özgeçmiş formlarını titizlikle inceler, başvuru şartlarını taşıyan adayları hizmet ihtiyaçları ve gerekleri çerçevesinde değerlendirmeye alır. Gerekli şartları taşıyan adayları tanıtım etkinliklerine ve sınavlara davet eder. Ayrıca, tüm istihbarat teşkilatları gibi ihtiyaç hâlinde kendi gizli metot ve prensipleri çerçevesinde belirlediği adaylarla da irtibat kurup çalışır.

Cevap 11) EVET: 22 Temmuz 1965 tarihinde 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Millî İstihbarat Teşkilâtı, Başbakanlığa bağlı olarak resmen kurulmuştur.

Cevap 12) HAYIR: Hatay konusu, Millî Emniyet Hizmeti Riyasetinin kuruluşundan itibaren ana faaliyet alanlarından birisi olmuş, bu bağlamda Fransızlara karşı mücadele edilmiştir.

Cevap 13) EVET: MAH, yer yer İngilizlerle yer yer de Almanlarla iş birliği yapmıştır. İş birliğindeki temel amaç, iki bloktaki kuvvetlerin birbirleriyle mücadele ederek meşgul tutulması, iş birliği yapılan gücün planlarıyla ilgili malumat sahibi olunması ve savaştaki tarafsızlığın korunmasıdır.

Cevap 14) HAYIR: Doğrudan Teşkilât Başkanı’na bağlı olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, MİT’i ilgilendiren konularda medya mensuplarının başvurabileceği bir mercidir. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ayrıca, kamuoyunun Teşkilât hakkında doğru bilgilenmesini sağlamak, basın açıklamalarını yapmak ve Teşkilâtın tanıtımına katkıda bulunmakla görevlidir

Cevap 15) HAYIR: MİT’e personel alınırken kadroya özgü eğitim, yaş, yabancı dil, uzmanlık gibi kriterler esas alınır. Başvuru süreçlerinde esas belirleyici unsurlar adayın bilgi, beceri, donanım, isteklilik ve performans seviyesidir. MİT’te bir yakınının bulunması, MİT içinden veya dışından bir referansa sahip olunması personel alımında herhangi bir etkiye sahip değildir

Cevap 16) HAYIR: Elyesa Bazna, esasen MAH’a çalışmış bir ajandır

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...