Tgrt Haber

Türküm, Türküm ben! Vatanım Türkiye

19 Haziran 2024 12:08 | Güncelleme :19 Haziran 2024 12:10

"Türk mü Türkiyeli mi?" tartışması aldı başını gidiyor. Tarihimizde "Türkiyeli diye bir tanım  yok, 'Türkiye Milliyetçisi'  diye bir tanım da yok. Anayasa m.66 Türk vatandaşlığını, “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” hükmü ile tanımlamıştır. Bu tanım bir ırkı veya ayrıştırmayı ifade etmemektedir. Hükümde; Türklüğün bir ırk değil, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların Vatanına, Milletine ve Devletine bağlılığını ifade eden hukuki kavram olarak ele alındığı tartışmasızdır.

Zaman zaman Türk kimliği, Türk varlığı üzerine bu tartışmalar ortalama yılda bir defa gündemimize geliyor.

TÜRKÜN ATASI NE DEMİŞ?

Atatürk’ün Türk Tanımı:

Afet Inan; öğretmeni olan İsviçreli  Profesör Eugenne Pittard'ın, kendisine doktora tezi olarak verdiği "Türk Milleti’nin Özellikleri" konusunda Atatürk'ten destek ister. Atatürk; Afet İnan'ın önce kendi görüşlerini yazmasını ve fikirlerini daha sonra belirteceğini söyler. Afet İnan'ın uzun çalışmasına karşılık, Atatürk kurşun kalemle, iki küçük not kâğıdı üzerine kendi tanımını yapar.

"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahna 7 bin senelik (en aşağı), bir Türk Beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvelâ korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı, onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. ‘’

EY GÜZEL TÜRKİSTAN

Bugün Anadolu toprakları dışında milyonlarca TÜRK yaşıyor. Ülkemiz dışında en fazla Türkün yaşadığı ülke 40 milyon ile İran. Bağımsız Türk Devletleri yanı sıra bir çok ülke de Türk soylu insanımız var.İran’da Tebrizde yaşayan bir soydaşımız ben İranlıyım demez.’’TÜRKÜM’’ der.
Irak Kerkük’de yaşayan bir Türkmen Iraklıyım demez ‘’TÜRKÜM’’ der.
BALKANLAR, KASKAFLAR ve taaa Urumçi’ya kadar TÜRKÜM diyen 400 milyon insan.Yine bugün tarihsel gelişmelerden dolayı değişik coğrafyalarda Türk dilini konuşamasalarda  milyonlarca aşkın Türk soyundan gelen  insanlar vardır. Bir örnek Libya’daki Kuloğlu boyunu söyleyebiliriz.

Yine Oğuz Kağan destanı, Mete Han, Çi-Çi Han, Orhun Abideleri, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Ali Şir Nevai, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’e Göre Türk Milliyetçilik anlayışı ve  Aşıkpaşa ve Aşıkpaşazâde gibi tarihî kişi ve metinlere bakıldığında derin bir tarih penceresi var.

SONUÇ OLARAK

Adı Türkiye olan güzel yurdumuz

Milletin adı Türk Milleti

Bayrağının adı Türk Bayrağı

Ordusunun adı Türk Ordusu

Milli takımlarının adı Türk

Milli marşı Türk

Ezgilerinin adı Türkü olan bu cennet vatanda son sözü TÜRKÜN ATASI söylemiş’’Ne mutlu Türküm diyene’’

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.