Tgrt Haber

"Türkiyeli" mi? "Türk" mü?

19 Haziran 2024 10:53 | Güncelleme :19 Haziran 2024 10:54

Türkiye, tarih boyunca birçok farklı kültürün, dilin ve dinin bir arada yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Anadolu'nun zengin tarihî ve kültürel dokusu, bu çeşitliliğin bir yansımasıdır. "Türkiyeli" terimi, bu çeşitliliği kucaklayan, kapsayıcı bir kimlik önerisidir. Bu terim, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak bir kimlik altında birleşmesini sağlar, köken, dil, din veya etnik farklılıklar ne olursa olsun herkesin bu kimliğe dahil olduğunu ifade eder.

"Türkiyeli" Teriminin Birlik ve Beraberlik Mesajı

"Türkiyeli" demek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak bir aidiyet duygusunu paylaşması anlamına gelir. Bu terim, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, ortak bir gelecek inşa etme arzusunu yansıtır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi ve politik şartlar göz önüne alındığında, birlik ve beraberliğin önemi daha da belirginleşmektedir. "Türkiyeli" kavramı, tüm vatandaşları bir arada tutan, ortak değerler etrafında toplayan bir köprü işlevi görebilir.

Türklüğü İnkar Değil, Daha Geniş Bir Kapsam

"Türkiyeli" teriminin kullanılması, Türklüğü inkâr etmek anlamına gelmez. Türk kimliği, Türkiye'nin kurucu unsurlarından biridir ve bu kimlik ülkemizin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ancak, Türkiye'de yaşayan herkesin kendini bu kimliğe ait hissetmesi beklenemez. "Türkiyeli" terimi, bu noktada devreye girer ve etnik, dinî ya da kültürel farklılıkları olan insanların da kendilerini bu ülkenin bir parçası olarak görmelerini sağlar. Bu, Türklüğün yanı sıra, Kürt, Arap, Laz, Çerkes ve daha birçok etnik grubun da Türkiye'nin bir parçası olduğunu kabul eden bir anlayışı ifade eder.

Güçlü Bir Birliktelik

Anadolu toprakları, binlerce yıl boyunca farklı milletlerin, kültürlerin ve inançların barış içinde bir arada yaşadığı bir mozaik olmuştur. Bu mozaik, Türkiye'nin zenginliğidir. "Türkiyeli" terimi, bu zenginliği ve çeşitliliği koruyarak, güçlü bir birlikteliği teşvik eder. İnsanların kendilerini bir kimlik çatısı altında birleşmiş hissetmeleri, toplumsal barış ve huzurun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.


"Türkiyeli" teriminin benimsenmesi, Türkiye'de yaşayan tüm bireylerin ortak bir kimlik duygusu geliştirmelerine katkıda bulunabilir. Bu terim, Türklüğü inkâr etmeden, tüm etnik ve kültürel farklılıkları kucaklayan bir birliktelik ve aidiyet duygusu yaratır. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihî ve kültürel mirası, bu çeşitlilik ve birliktelik anlayışıyla daha da güçlenecektir. Dolayısıyla, "Türkiyeli" demek, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, ortak bir geleceğe birlikte yürümek demektir. Ayrıca bu tartışmalardan artık sıyrılmak gerekiyor. Bu coğrafyada yaşayan tüm uluslar bizim ortak değerimizin bir parçasıdır. Azerbaycan'dan tüm Türkistan coğrafyasına kadar olan devletlerin içindeki çok kültürlülüğüde dahil ederek, bütün toplumları Anadolu coğrafyası ve Türkiye Kimliği altında toplama çabası ulaşılabilecek en büyük eylem olarak görülmelidir. Türk veya Türkiyeli olmaktan çok bu toprakların daha ileri bir medeniyet seviyesine ulaşabilip, ulaşamayacağı sorunsalına takılmak bence daha önceliklenmesi gereken bir konu olmalı.Bu uğurda mücadele edilmeli ve Tabi en önemlisi terörle mücadeleden ödün verilmeden, bu coğrafyadaki tüm toplumu birleştirici ve kapsayıcı her adımın önü açılmalı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.